Organizátoři


Komunitní centrum Chebsko z. s.

Organizátor projektu

e-mail: e-mail: jan.hamar@komunitnicentrumchebsko.cz
Hospic Sv. Jiří o.p.s.

Organizátor projektu

e-mail: hospic@hospiccheb.cz

Hospic Sv. Jiří, o.p.s. poskytuje od roku 2014 služby paliativní péče nevyléčitelně nemocným v domácím prostředí dospělým osobám. Služby umírajícím poskytuje multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovnic, psycholožky a duchovního. Od roku 2019 provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, které mohou využít nejen naši klienti, ale také široká veřejnost. V současné době se připravujeme na registraci nové služby orientované na perinatální a dětskou paliativu.

Protože se projekt Klíčové dírky zaměřuje na pomoc onkologicky nemocným dětem, jsme rádi, že jsme byli k projektu přizváni a můžeme se podílet na medializaci tématu a na finanční pomoci zdravotnickým zařízením prostřednictvím nákupu kvalitních přístrojů, které jsou pro péči nezbytné.  Klub Kreslířů a Humoristů 

Organizátor projektu

e-mail: kkh-tapir@seznam.cz

Klub kreslířů a humoristů, spolek (dále jen KKH)

KKH založili na konci ledna roku 2015 kreslíři Mirek Vostrý a Pavel PATA Talaš.

Hlavním důvodem vzniku Spolku byla žalostná situace kolem kresleného humoru v České republice. Kreslířům chyběla jakákoliv širší možnost prezentovat svá díla, a tento dříve velice rozšířený fenomén - kreslený humor - se začínal vytrácet z podvědomí lidí.

KKH je tedy spolek, který sdružuje autory kresleného i slovního humoru a rozhodl se, že navrátí kreslený humor zpět mezi lidi. Proto KKH založil humoristický magazín TAPÍR, kde mohou členové klubu, ale i externí kreslíři se zájmem o podporu humoru, publikovat svá díla.

více info na www.kkh-tapir.czTV Chebsko / Egerangroup

Organizátor projektu

e-mail: egerangroup@gmail.com

Nadační fond Dobří lidé Česka

Organizátor projektu

Nemocnice a léčebná zařízení

e-mail: bursatomas@atlas.cz

www. dobrilideceska.cz
založil onkologický klient FN Plzeň, který si uzdravováním ze závažné nemoci úspěšně prochází již sedmým rokem.
V rámci nadačního projektu ,, Veselé, láskou prosněžené Vánoce" každoročně projíždí se svým adventním kalendářem dětské onkologické kliniky po celé ČR a v předvánočním období přináší dětem nejenom dárky, ale hlavně světélko NADĚJE v úspěšné vyléčení ze závažných nemocí.
Autor Tomáš, kterému říkají ,, Pošťák Tom", je autorem tří knih, autor divadelní hry RAKO - VINA aneb jak spolu umět žít a zakladatel nadace a nadačních projektů.