Kontakt

Komunitní centrum Chebsko z.s.

Organizátor projektu

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6

350 02 Cheb

IČ : 07652305

e-mail: hamar@klicovadirka.cz

Transparentní účet Klíčové dírky
č. účtu: 2801769230/2010 
Fio banka, Svobody 564/31, 350 02 Cheb